DOMOV           BLOG


Nordgrat (IV),
Hochlantsch Westgrat (IV+/III-IV)