DOMOV           BLOG


Stanetova zajeda (IV-/II-III),
ZZ - varianta čez plošče (V/IV)