/ Piwigo pomoč

Iskanje

Ta stran vam omogoča iskanje fotografij po celi galeriji.

Išči besede
Iskanje besede ali več besed med lastnostimi povezanimi s fotografijami galerije. Uporabite * kot wildcard za delne zadetke.
Iskanje po avtorju
Uporabite * kot wildcard za delne zadetke.
Iskanje po datumu
Izberite datum in/ali končni datum za poizvedbo. Polje datum pustite prazno če želite izvesti poizvedbo "pred". Letnica v zadnjem polju mora biti v formatu : AAAA (npr. 2004)
Iskanje v albumih
Izberite album ali albume v katerih želite iskati. V iskanje so lahko vključeni vsi podalbumi, če izberete nadrejeni album in spodaj izberete možnost iskanja v podalbumih.